Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 25 juni.
En högtidligjordfästning ägde rum i tisdags middag i öja kyrka då stoftet efter f. kopparslagaren Per Gustav Fredrik Christofferson vigdes till den sista vilan. Sedan kistan inburits i templet, sjöngs ps. 243: 2 och 3 v., varefter officianten, kyrkoherde Ternéus, framträdde till båren och höll ett anslående griftetal utgående från textorden i Uppb. 7: 13 och följande verser: ”Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: Dessa som äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de och varifrån hava de kommit….” Därefter följde jordfästningen enligt ritualen, varjämte officianten utförde begravningsmässan. Den högtidliga akten i den för tillfället vackert smyckade kyrkan avslöts med ps. 123: 6 och 7 v. varefter kistan utbars till griften där kransnedläggning följde. En rik blomsterskörd hade sänts till båren. Till sist avslöt kyrkoherde Ternéus med några ord och lyste frid över stoftet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *