Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 6 dec.
En vällyckad skördefest hade härvarande missionsförening anordnat i Alskogs missionshus i lördags kväll. Trots den snöstorm, som rådde under fredagen och lördagen, då mindre vägar helt spärrats, hade en rätt talrik skara – mest ungdom – samlats. Efter en kort evangelisk predikan av pastor Hellmin följde så försäljning av en mängd skänkta varor. Av dessa må nämnas flera större parti säd, potatis, foderbetor, bruna bönor, frukt m. m. Allt detta vittnar om ett varmt missionsnit. Hr Fernholm från Ardre förrättade försäljningen på ett trevligt sätt och genom det livliga deltagandet inflöt på en kort stund det vackra beloppet av 392 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *