Kursavalutning

har i dag ägt rum vid Drottning Desiderias arbetsskola. Två kurser, en i sömnad och en i vävning, ha under hösten varit anordnade där resp. 13 och 17 elever deltagit. I samband med avlutningen i dag har en utställning av elevernas arbeten ordnats i en av skolans salar. Del lagarna i sykursen ha huvudsakligen inriktat sig på kläd- sömnad och från vävkursen härröra ett stort antal dukar, bonader och gardiner i gediget och vackert utförande.
Vid 1-tiden samlades medlemmarna i Fruntimmerssamfundet till avslutningshögtiden, där ett anförande hölls av landshövdingekan Gertrud Rodhe. Skolans inspektor, biskop Ysander, var även närvarande.
Vid det hållna sammanträdet invaldes biskopinnan Ebba Ysander som ledamot i samfundet och revisorerna, stadsfogde Klas Widin och fru Greta Alfvegren, omvaldes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *