Kungörelse.

ONSDAGEN DEN 16 JUNI kl. 11 f. m. låter sterbhusdelägarne efter hemmansäg. GOTTFRID JOHANSSON, Lingsarve i Eskelhem, på grund av att hemmanet är försålt, försälja all yttre samt en del inre lösöre såsom: Kreatur: 2 st. vallacker, 7-14 år, 4 kor, 2 st. kalvfärdiga, 1 kviga, 1 dräktig sugga, 3 grisar, 70 st. höns. Lastdragare, åk- och arbetsvagnar, kälkrack, arbetskälkar, slåtter- och såningsmaskin, plogar, harvar, Cambridgevält, hackelse- och vindmaskin, foderhäck, hästräfsa, hästhacka, selar, decimalvåg, fäll, separator, kärna, diverse handredskap, tomsäckar. Inre lösöre: såsom soffor, sängar, bord, stolar, ett väggur, glas och porslin, mattor, sängkläder och linne, baljor och bunnar, den avlidnes gångkläder m. m.
Anstånd med betalningen till den 1 dec. d. å. för kända, vederhäftiga inropare, andra betala kontant eller vid anfordran; vanligt äganderättsförbehåll.
Eskelhem i juni 1937.
Karl Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *