Korporationsskjutningen stundar.

Livlig anslutning i år.
Visby skyttegilles korporationsskjutning äger rum i år söndagen den 20 d:s å Visby skyttegilles bana. Anmälningar skola vara inlämnade hos Karl Dassow senast den 16 d:s. Som förut sker deltagandet i tremannalag och varje företag kan sätta upp flera lag om man så vill. Beträffande själva tävlingen så är denna i år något ändrad och skjutningen verkställes mot 10-ringad tavla på 300 meter med 10 skott i liggande på en tid av 4 minuter. Man beräknar att med övergången till 10-ringad tavla kunna bättre skilja skyttarna åt. Jämsides med korporationsskyttet anordnas insatsskjutningar mot bl. a. miniatyrtriangel och miniatyrtavla.
Det är emellertid icke endast deltagande, som skall anmälas till hr Dassow. Alla dem, som välvilligt vilja skänka större eller mindre pris till tävlingen, äro välkomna med en vink härom ju förr dess hellre. En del vackra pris ha redan skänkts och utlovats, bland annat har en medlem av syktteförbundens överstyrelse visat sitt intresse för det gotländska korporationsskyttet genom att skänka ett pris till tävlingen. Deltagandet i tävlingen är begränsat till Visby, men här finnas så många intresserade, så att anslutningen bör bli rekordartad i år.
Det är alltså hög tid att sätta ihop lagen och träna samt att i tid anmäla lagens deltagande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 10 Juni 1937
Nr 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *