Konstutställning till Gotland?

Gotlands Folkbildningsförbund ligger f. n. i underhandling med Riksförbundet för bildande konst om att till Gotland överföra en av Nationalmuseets bekanta vandringsutställningar någon gång på vårsidan 1938. Man har stannat för serien ”Modernt svenskt måleri” ,och konstnären Bertil Nyström, Slite, har åtagit sig att tjänstgöra som utställningskommissarie. Som platser för utställningen har man tänkt sig Slite och Klintehamn, ev. Hemse, och utställningen beräknas fortgå tio dagar på varje plats.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *