Klintehamnskretsen inom metodistkyrkan

höll i lördags sin fjärde kvartalskonferens och församlingens årsmöte under ordförandeskap av östra distriktets föreståndare, pastor Arv. Sundfeldt. Efter gemensam sång ledde pastor Thor i bön samt hälsade alla välkomna, varpå förhandlingarna togo sin början.
En mängd rapporter från församlingens olika verksamhetsområden föredrogs. Pastor Thors rapport meddelade, att under året 3 personer förenat sig med församlingen samt en avgått med döden. Till yttre missionen hår givits 561 kr., till Inre missionen 340 kr., Sveriges missionskassa 60, pensionsfonden 35. Kapellskulden på Stenkumla kapell har betalts. De olika kassorna ha balanserat på omkring 7,000 kr.
Till ombudsmän valdes för Klintehamn A. Bergström, W. Engqvist, N. Pettersson, K. A. Nilsson, Edv. Larsson och K. Nordin; Tofta: Emil Jakobsson, O. Nilsson och J. Westergren; Stenkumla: V. Jakobsson. Till bokförande skaffare valdes Nils Pettersson, Gustaf Olsson, A. Westman och Carl Cederlund. Till kyrkoboksgranskare utsågs N. Pettersson och K. Nordin. Vädjomålsrannsakare blev Emil Johansson. Följande val stadfästes: Söndagsskolföreståndare i Klintehamn K. Nordin och i Stenkumla V. Johansson. Ordf. i Kvinnans yttre mission, Klintehamn, blev Ester Pettersson, i Stenkumla Emilia Söderlund och i Tofta Anna Olsson. För syföreningarna valdes Anna Jakobsson, Jenny Jakobsson, Klara Jakobsson och Elin Esklund. Ordf. i juniorföreningen i Klintehamn samt de tre ungdomsföreningarna Klintehamn, Eskelhem och Stenkumla blev pastor Åke Thor. Ett varmt tack till alla kassörer och tjänstemän uttalades.
Efter en paus i förhandlingarna sjöngo sångarna, varpå distriktföreståndaren höll en med kraft framförd predikan över Luk. 10: 17-20. Lokalpredikant J. Westergren avslutade med bön och sist sjöngs lovsången.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *