Klintehamn

Sångsällskapet N. S.
gav i lördags kväll en uppskattad konsert i Klinte kyrka. Det väl sammansatta programmet fick ett utmärkt framförande och den ganska talrika publiken hade en njutningsrik stund.
Efter konserten tågade sångarna ut till kyrkogården, där de vid kamrer Herlitz grav ägnade den bortgångnes minne en sångarhyllning.

En gripande begravningsakt
ägde i fredags rum i Klinte kyrka när stoftet efter flickan Ruth Karlström vigdes till den sista vilan.
Efter gemensam psalmsång höll pastor Åke Thor en betraktelse över orden: ”Gick Han in och tog flickan vid handen” Matt. 9: 25, samt förrättade jordfästningen enligt metodistkyrkans ritual.
Ute vid graven talade hr Björnlund och past. Thor, den senare nedlade en krans från metodistförsamlingens söndagsskola och juniorföreningen. En rik blomstergärd från släktingar, vänner, lärare och klasskamrater visade att lilla Ruth var älskad och omtyckt.
Gästerna samlades sedan i sorgehuset.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *