Klintehamn.

Årsexamen
ägde i går rum i härvarande folkskola. Sedan vederbörliga förhör vidtagits, lämnade lärare L. Sahlsten en del uppgifter om skolgången under året. Därvid erinrades tacksamt om hurusom åtgärder vidtagits för elevernas tandvård, enär fri, sådan lämnats första årsklassens barn. Kostnaden därför hade gäldats av härvarande Rödakorskrets och skolkassan.
Utdelades så avgångsbetyg åt 21 elever. Åt 8 barn överlämnades diplom för genomgångna idrottsprov. I ett varmhjärtat anförande avtackade så skolstyrelsens ordförande, kyrkoherde G. Sjöberg, lärarna och hemförlovade eleverna. Till slut sjöngs 7:e versen av psalmen 3.

Utflykt
anordnas med skoldistriktets folkskolebarn den 6 juni till Fröjelberget. Barnen böra denna dag samlas vid skolan, därifrån avfärd med bussar sker kl. 3 e. m. Barnen bjudas på fri skjuts.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *