Kalvskinnshuset och Biskopens vedbod.

Nya undersökningar beordrade.
Riksantikvariiimbetet har bemyndigat kandidaten Hans Thoresen i Saltsjöbaden att företaga undersökningar av ruinerna av Kalvskinnshuset i Visby, av ”Biskopens vedbod” i Visby samt av kolonner från Kalvskinnshuset vid Bien gård i Västerhejde. Arbetet skall ske i samråd med amanuensen Erik Bohm i Visby. Man planerar att göra en mindre utgrävning i ruinerna av Kalvskinnshuset. Grävningen avser att sänka det redan befintliga schaktet vid östra långmurens två sydligaste sköldbågar omkring en halv meter för att söka fastställa golvets läge och karaktär. Grävningarna vid Biskopens vedbod avse att söka fastställa hur långt ned medeltidsportarna vid södra långsidan och östra gaveln sträcka sig samt att eventuellt i samband därmed söka fastställa golvets läge och utseende. Även vid Bjers gård skulle grävningar företagas kring där befintliga kolonner från Kalvskinnshuset för att utröna om deras fotstycken fått följa med till Västerhejde. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *