Julen börjar vid Gotlands trupper.

Stämningsfulla julfester. — Hemresa idag.
Igår eftermiddag samlades infanteriregementets personal på kaserngården kring den där resta julgranen, musiken spelade och man sjöng en psalmvers, varefter avmarsch skedde till Soldathemmet. Här följde en stämningsfull adventsfest med föredrag av kyrkoherde Carl Söderberg om kyrkoåret, psalmsång och musik av musikkåren. Något senare hölls en liknande adventsfest i artillerikårens gymnastiksal för kårens personal, varvid även kyrkoherde Söderberg och infanterimusiken medverkade.
I afton reser manskapet hem på julferier. Från infanteriregementet resa 147 man med ångaren Hansa till Kalmar och återkomma hit på morgonen den 7 januari. Från artillerikåren är det ett 60-tal värnpliktiga jämte 30-40 man stampersonal, som permitteras för julen och av dessa resa de värnpliktiga jämte en del av de stamanställda till fastlandet, några få med Hansa över Kalmar, de övriga med Visby över Nynäshamn. Även artillerikårens personal återkommer den 7 jan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *