Ingen kollekt au Gotlands sjukhem.

K. m:t förklarar i skrivelse till länsstyrelsen, att det i resolution den 30 okt. 1869 lämnade medgivandet att i Visby stifts kyrkor uppta kollekt till förmån för Gotlands sjukhem skall upphöra att gälla fr. o. m. utgången av år 1939.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *