Ingen bärgarlön för Unitas beslagtagna sprit.

Svea hovrätt har fastställt Stockholms rådhusrätts dom att ogilla generaltullstyrelsens och trålaktiebolaget Nordsjöns yrkanden om bärgarlön av köpmannen Karl Ortman i Zoppot för bärgning av ångfartyget Mila med last av sprit och vin, vilket strandat på Hoburgs rev vid sydspetsen av Gotland den 6 januari 1935. Av lasten hade 54,438 liter sprit och 39 liter vin bärgats av kustbevakningsfartyget Triton och bolagets ångfartyg Ocean, som av tullverket förhyrts för kustbevakningsändamål. Ortman hade anmält sig som ägare till lasten.
Rådhusrätten fann, att ”bärgningen” utförts som tjänsteangelägenhet i syfte att taga sprit- och vinpartiet i beslag, ett beslag som sedermera av domstol upphävts. Sjölagens bestämmelser om bärgning voro därför icke tillämpliga, varför yrkandena om bärgarlön ogillades.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *