Idrott och sport.

Var sker korp.- orienieringen?
Gissningarna i full gång.

Intresset för AIK:s och Gotlands Allehandas stora korporationsorientering den 6 maj (Kr. h. färdsdag) är stort, och skulle deltagarantalet bli därefter så skulle man få räkna med minst 50 tremannalag. Men ett sådant antal blir det väl knappast. Dock skulle varenda firma i staden, som har minst tre friluftsentusiaster, kunna bilda lag och vara med, och detta gäller likaväl landsbygden naturligtvis. Som förut nämnts är det endast en man i laget, som behöver ha karta och kompass, och nog böra tre ungdomar, även om de aldrig försökt sig på orientering förut, kunna hjälpas åt att hitta rätt 8-9 km. i en skogsterräng. De tre mannarna i varje lag skola ju följas åt hela sträckan från start till mål. Och vad betyder det 1 själva verket om laget råkar komma i kön. Det är själva orienteringen i skogen som är rolig. Vid startplatsen få deltagarna närmare instruktioner.
Anmälningstiden för deltagande utgår den 1 maj.

Flickornas orientering
blir ej minst trevlig? Ha ledarinnorna sina lag klara? Endast cirka en halv mil är sträckan, d. v. s. två fjärdingsväg i obekanta skogsnejder. Som tidigare sagts, gäller icke flickornas tävling korporation, utan man bildar lag tre och tre och utser en ledarinna för resp. lag, som därefter benämnes efter ledarinnornas namn.

Den skogstrakt,
som skall bli föremål för orienteringen, är man naturligtvis oerhört nyfiken på, och gissningarna äro i full gång. Skall det bli på sudret eller norr, i östra delen av ön eller västra? Svaret är ännu arrangörernas hemlighet, ty annars kunde det ju tänkas, att man gav sig ut i terrängen och ”tränade” på banan, så att det sedan gick som en dans att gå direkt på målet. Att banan blir trevlig, det svarar banläggaren för, som är Sv. idrottsförbundets ombudsman för orienteringssporten härnere, hr Bertil Björk.

Vandrarna,
alltså de, som ej äro med i själva orienteringen, få icke mindre trevligt än orienterarna. Det skall ordnas så, att vandrarna komma lagom fram till målet, då de första tävlande komma in, och på anslagstavlor angives vad det är för lag som komma i mål. Den promenad, som vandrarna ha att göra, är ungefär en mil, i 5 km. fram och tilbaka, och sedan bär det i väg med extratåg mot staden.
Icke heller vandrarna få veta vart de skola resa. De skola ju åt samma håll ungefär som orienterarna. Avresan ut till bestämmelseorten sker med morgontåg, och cirka 1: 40 kr. kostar resan fram och åter, vilket är mycket billigt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *