Hemse.

Jordbrukets skolor.
Lantbruksstyrelsen har nu på anmodan av regeringen upprättat förslag till kungörelse angående provisorisk avlöningsförbättring åt föreståndare och förste lärare vid statsunderstödda lantbruksskolor för tiden 1 juli 1937-30 juni 1938. Det provisoriska lönetillägget skulle bli för föreståndare 600 kr., för förste lärare 500 kr. och vik. förste lärare 285 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *