Hemförlovning vid artillerikåren.

I likhet med vad fallet blir vid I. 18 hemförlovas även vintergruppen tillhörande värnpliktiga vid A. 7 under julhelgen, närmare bestämt 21 dec.-7 jan. Det är inalles 58 man, som den 21 på aftonen resa hem över Stockholm för att den 6 åter samlas i Stockholm för att vara åter i tjänst här den 7 på morgonen. Transportbefälhavare äro på bortresas kapten Hambn och på återresan kapten Carleson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *