Gotlänning fast i Göteborg.

Hemmahörande i Klintehamn.
I Göteborg har anhållits en 20-årig jungman Sven Rikard Lindqvist, vilken efterlysts såsom misstänkt för att från en äldre dam ha stulit 1,000 kr. i sedlar. Den unge mannen inställdes i onsdags i poliskammaren och förklarades häktad. Han har nekat i det längsta och skylde på en okänd man, vilken han skulle haft i sällskap hem, varvid denne förövat tillgreppet. Då polisen hade sin rapport färdig, märkte han dock att ställningen var ohållbar och han erkände. Lindqvist, som är bördig från Gotland, frigavs i oktober efter att ha avtjänat straff för första resan stöld.
Lindqvist hade varit inneboende hos den bestulna, en änkefru i nära 70-årsåldern, sedan i oktober, då han frigavs från straffängelset i Uppsala, till den 11 november. Han hade vid ett tillfälle passat på att bryta upp ett träskrin, som hans värdinna hade förvarat i sin bostad, och ur detta tillgripit 1,000 kr. i sedlar.
Lindqvist är hemmahörande i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *