Gotländska missionsförbundets årsmöte

hålles i Hemse den 26 och 27 d:s, varom annons tidigare lämnat meddelande. På lördagen börjar konferensen kl. 1 varefter offentligt möte hålles kl. 7,30. På söndagen blir det möten kl. 11 och 2,30. Utom de förut nämda talarna vid mötena Kongomissionär Ahldén, pastorerna M. Jacobsson, C. Nyström och Er. Lundblad medverka även missionären fru Märta Ahldén och pastor Ahlstig, ävenså manskören.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *