Gotlands trupper.

Tjänstledighet har beviljats major Söderberg, I 18, den 8-31 dec. samt styckjunkare Thimgren, A 7, den 1219 d:s.
Fältskjutning äger rum på norra hällarna torsdagen och fredagen den 16 och 17 d:s kl. 7,30-16,00.
Vid I 18 ordnas för hemmavarande manskap julfest i manskapsmässen julafton kl. 19, varvid aftonmålet samtidigt utspisas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 december 1937
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *