Gotlands trupper.

Militärbefälhavaren begagnar sig av tjänstledighet den 6-7 d :e, då befälet överlämnas till chefen för A. 7 greve Hamilton.
Löjtnanten vid Gotlands infanteriregemente J. K. E. Gårdman, som beordrats att vara biträdande lärare i teknik vid infanteriofficersskolan 1937-1938 med inryckning den 7 januari 1938, har av chefen för armen beordrats att intill nämnda dag följa utbildningen vid skolan.
Av det av regeringen nyligen anvisade anslaget å 25,000 kr. till civilanställningskurser vid försvarsväsendet har Gotlands infanteriregemente fått 400 kr. och Gotlands artillerikår 300 kr.
Till befälselever vid I 18 ha uttagits vpl:a Olsson och Melin.
A 7 företager barometerhöjd-mätningar den 6-9, 13-17 och 20-21 d :s, varvid den därtill kommenderade personalen, fem furirer och en volontär, förläggas till Burgsvik.
Till krigsrättsledamöter vid I 18 under 1938 ha beordrats kaptenerna Jacobsson och Antonsson samt fanjunkare Hjorter med kaptenerna Hedersgren och Arweson samt fanjunkare Linger som ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *