Gotlands trupper.

Kapten Fredriksson, militärbefälet tjänstgör som stabschef 3-7 dennes.
Stabssignalofficeren löjtnant Källström tjänstgör f. o. m. 6 d:s tillsvidare vid stabsexpeditionen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *