Gotlands trupper.

Samövningar äga rum under kårbefälhavaren överste Lindes ledning den 21 och 22 d:s. övningarna omfattar nattmarsch samt gruppering och anfall i dagningen. I övningen deltaga I batteriet A 7, livkompaniet, kulsprutetroppen och volontärsoldatskolan.
— Till sergeant i A 7:s reserv har från och med gårdagen utnämts furiren i kårens reserv H. J. Jönsson.
— Furiren Lydahl, konstapel Paulin samt vpl. 9 Eriksson och 103 Johansson ha beordrats som elever i pjäsmekanikerskolan med inryckning vid A 4 den 3 maj och utryckning den 28 sept. Vpl. 68 Pettersson, 78 Franzén, 14 Bjersander samt 293 Johansson ha beordrats som elever i kommissarieskola med inryckning vid I 16 den 25 maj och utryckning den 18 aug.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *