Gotlands handelsflotta

omfattar enligt en av kommerskollegiet nu avgivnv berättelse 13 fartyg om tillhopa 5,609 nettoton. I Visby äro hemmahörande sju ångfartyg om tillhopa 3,735 brutto- och 2,503 nettoton samt å länets landsbygd sex fartyg om 3,106 nettoton. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *