Gotlands artillerikår.

Kårexpeditionen vid artillerikåren kommer från 1 juli att omorganiseras, varvid placeras som kårstabschef kapten von Koch, som vapenofficer kapten af Wetterstedt, som kasernofficer kapten Bergman och som regementsintendent löjtnant af Ugglas. Som kassakontrollant skall kapten von Zweigbergk tjänstgöra.
— K. m:t har bestämt, att sergeanten vid Gotlands artillerikår Eklund Mr beordras deltaga i en av svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund under tiden 26 juni-11 juli anordnad idrottsledarkurs å Malma hed.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Juni 1937
Nr 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *