Gotlandruntseglingen.

Den nya Tore Holmska havskryssaren, vilken byggts nere i Gamleby enligt Bermudasregeln är nu i det närmaste färdig. Dien kommer att erhålla namnet Havsörnen under Gotlandrunt-seglingen och rorsman kommer Sven Salen att bli.
Även de bägge andra nybyggena äro nu i det närmaste klara. Den Fiferitade Wikströmska båten har sjösatts på Neglingevarvet och samma förhållande är det med den Nobelska yachten, vilken Erik Salan-der är pappa till. Med sin resliga rigg och utomordentliga linjer, en sak som Selander alltid varit mästare i, blir den säkert en mycket god seg, larv.
Det år bara synd att tiden är i knappaste laget för dessa tre yachter att trimmas in, innan det stora slaget börjar nere vid Gotland — men att tiden kommer att tas väl till vara borgar yachternas ägare för.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *