Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 13 juli 1937 klockan 1 e. m., komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning, utbjudas de Gustaf Valdemar Nilsson tillhöriga fastigheterna 171/22528 mantal Stora Mafrids 120, 62/2640 mantal Stora Mafrids 157, 1/512 mantal Lilla Mafrids 138 samt lägenheterna Lilla Mafrids 146 och Lilla Mafrids 147, alla i Västergarns socken.
Stora Mafrids 120, som är belägen 1,5 km. från allmänna landsvägen genom Västergarn och 2 km. från Västergarns hamnplats, innehåller i ett skifte 2,0880 hektar tomt och åker.
fastigheten finnas följande byggnader:

1.) Boningshus av trä under spåntak, inrett till 3 rum och kök.
2.) Flygelbyggnad av trä under spåntak, inredd till 2 rum och kök.
3.) Ladugårdsbyggnad av trä under spåntak, 6 meter bred och 28 meter lång, inredd till stall, ladugård med svinkättar och lada.
4.) Uthus av trä under spåntak, inrett till vedbod och vagnbod.
Stora Mafrids 157, som är belägen omedelbart norr om Stora Mafrids 120, är obebyggd samt innehåller 7,48 hektar, därav cirka 1 hektar hagmark och resten åker.
Lilla Mafrids 138, som är belägen cirka 200 meter söder om Stora Mafrids 120, är obebyggd och innehåller 4,4730 hektar, därav cirka 0,40 hektar odlad åker och återstoden oodlad myr.
Lilla Mafrids 146 och 147, som äro belägna invid sistnämnda fastighet, äro obebyggda samt innehålla respektive 1,6260 och 1,6260 hektar, varav tillhopa 0,70 hektar utgöres av åker och resten oodlad myr.
Husbehovsbränsle finnes ej å gården.
Fastigheterna hava åsatts följande saluvärden:
Stora Mafrids 120 kr. 2,400: —
Stora Mafrids 157 kr. 3,000: —
Lilla Mafrids 138 kr. 200: —
Lilla. Mafrids 146 kr 200: —
Lilla Mafrids 147 kr 200: —
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 2 juni 1937.
A. E, Rodhe,
Abr. Löf.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *