Från hamn och hav.

Karpfanger måste övergivas.
Den tyska ångaren Karpfanger, som står på grund vid Lilljungfrun utanför Söderhamn, har nu måst överges av sin besättning. Fartyget är helt vattenfyllt, och eftersom dess läge är synnerligen utsatt, hyser man allvarliga farhågor för att det helt skall gå till spillo.
Besättningen 37 man har genom lotsarnas försorg tagits in till Stugsund. Neptunbolagets bärgningsångare ligga kvar vid strandningspiatsen, men ha ännu icke på grund av det svåra vädret kunnat uträtta något för att söka losstaga tysken. Man ämnar emellertid inte ge upp försöken att bärga haveristen, även om förutsättningarna att lyckas f. n. te sig ganska små.

7,000-tonnare på grund med 30 man.
På torsdagsmorgonen gick som förut nämnts ångaren ”Nuomea”, förande Panamaflagg, på grund väster om Gisslan utanför Eckerö på Åland. Vid grundstötningen rådde stark snötjocka, men för övrigt var vädret lugnt. Ångaren, som tidigare tillhört det danska ostindiska kompaniet under namnet ”Jutlandia”, är kombinerad last- och passagerareångare och har en besättning på 30 man. Den mätte 7,400 ton.
Enligt en annan uppgift är det norska ångaren Dan, som lastar 3,800 ton, som gått på vid Gisslan och som seglar under Panamas flagga. Läget skall vara hotande och ångaren assisteras av utom de finska bärgningsångarna även Neptunbolagets Heraldes, som anlänt till platsen från Visby.
Med rådande förbindelser är det ännu omöjligt att säga vilken uppgift som är rätt, om det är två båtar eller en som strandat och vilka det är. Uppgiften om f. d. Jutlandias tontal stämmer ganska bra, uppgiften om Dan är däremot för stor, den mäter bara 1,990 ton netto.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *