Försvarsassistenten får tjänstgöra ytterligare 5 månader?

Genom beslut den 25 juni 1937 fastställde k. m :t tiden för försvarsassistentens tjänstgöring i Gotlands län till högst fyra månader under budgetåret 1937-38.
I mitten av oktober började den av k. m:t utnämnde förvarsassistenten, majoren Gösta Silvofm sin tjänstgöring efter genomgången utbildningskurs. Tjänsten har sedan fortgått oavbrutet med 7 timmars daglig arbetstid. Försvarsassistenten har varit nödsakad att ägna en del tid åt ordnandet av expeditionens handlingar och ärenden och att f. ö. sätta sig in i arbetet, varför han endast hunnit att genomföra en omfattande revidering av uttagningar av motorfordon för krigsbruk. Under återstoden av budgetåret skall försvarsassistenten, förutom de löpande ärendena, verkställa revidering av handlingar för krigsberedskapen, planer för luftskydd och ekonomisk försvarsberedskap m. m.
Då detta icke torde vara möjligt att medhinna under den medgivna tiden, som skulle sluta redan 15 jan. 1938, hemställer länsstyrelsen hos k. m:t att försvarsassistentens tjänstgöring må utsträckas att avse ytterligare högst 5 månader under innevarande budgetår.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *