Folkpensionen i Visby

kommer av allt att döma som följd av riksdagsbeslutet rörande dyrortsgraderade folkpensioner att från den 1 jan. 1938 att höjas med 100 kr. pr år. Det har nämligen tänkta, att Visby stad — som enda ort i länet — skall placeras i ortsgrupp 2. Regeringen torde komma att låta socialstyrelsen företaga en närmare undersökning i och för ortsgrupperingen i god tid före nästa årsskifte.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *