Fastighetsägarne dryfta

renhållningsstadga och kokspriser.
Visby fastighetsägareförening hade i går afton sammanträde å Pensionat Kruttornet under konsul Nils Fribergs ordförandeskap.
Vid sammanträdet behandlades först den sedan föregående sammanträde bordlagda frågan om renhållningsstadga för staden, varvid en del anmärkningar riktades mot det utkast till stadga, som uppgjorts av stadsläkaren. in del bestämmelser ansågos nämligen vara mindre ändamålsenliga. Föreningen beslöt att uppdraga åt styrelsen att ägna ytterligare granskning åt förslaget samt att följa frågans utveckling och framlägga de förslag, som kunna vara erforderliga.
Vidare dryftades den aktuella frågan om de stigande bränslepriserna. Enligt vad det upplystes vid sammanträdet finns det anledning befara, att kokspriserna i höst komma att ligga c:a 50 proc. högre än föregående höst. Dietta kommer givetvis att medföra obehagliga konsekvenser för fastighetsägare och möjligheterna att erhålla skälig kompensation dryftades.
Till slut behandlades frågan om föreningens anslutning till riksorganisationen för fastighetsägare och till planerad distriktsorganisation inom densamma. Föreningen beslöt att t. v. ställa sig avvaktande.
Efter förhandlingarnas slut intogs en utmärkt supé å pensionatet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *