Fågellivet på Fårö fridlyses?

Länsstyrelsen tillstyrker hos k. m :t domänstyrelsens förslag om fridlysning av fågellivet i Fårö socken med angränsande vattenområde. Beträffande omfattningen av detta ha markägarna ansett, att det borde sammanfalla med området för strandägarerätten.
Länsstyrelsen finner emellertid en sådan åtgärd opraktisk och föreslår i stället, att detsamma skall begränsas till området 1 km. från strandlinjen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 december 1937
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *