En lyckad seglarsöndag.

Chansfylld segling i variabelt väder.
Visby segelsällskaps triangelkappsegling igår här i Visby gynnades i alla fall av vind, ehuru vädret annars var så nyckfullt det gärna kunde vara och därför också seglingen blev rik på överraskningar. Det var emellertid enligt samtligas omdöme en både rolig och sportslig god tävling.
Vinden var tidigt på morgonen så gott som ingen alls, men fram emot 8-tiden drog det någorlunda friskt från norr och ju längre tiden led, såg det ut att bli både vind och sjö. För att kunna bjuda seglarna åtminstone kryss på en sträcka av banan, som var den vanliga norra, bestämdes att den skulle seglas motsols — för en gångs skull, den torde nämligen hittills endast ha seglats medsols. Av de anmälda 15 båtarna, måste tyvärr Klas Melander, som skulle segla Bo Kolmbdins gamla Gull, den där numera heter Eva, avstå, då hans besättning övergav honom och han inte kunde få segla ensam i det då hotande byiga vädret. Mercedes, årets utlottningsbåt i sällskapet, seglade av sin förre ägare hr Emil Ohlsson, vars båt Irma återigen seglades av hr Axel Pettersson. Hr Löfveberg seglade för första gången sin nyrestaurerade koster Aya, Karl Anderssons f. d. båt, vars nya segelställ stod vackert. Man såg vidare bland deltagarna den entusiastiske Stuxberg från Rute, som när det gäller segling gärna försakar både sömn och mat. Det är nog icke många, som skulle som han efter sitt vanliga arbete segla natten över för att komma till staden, sätta vikarie i arbetet för den oundgängliga tid han måste vara borta och så segla hem i ur och skur till jobbet. Men han är trogen och denna gång synes också hans intresse bli bra belönat — detta sagt ehuru prislistan ännu icke är klar. Från Slite båtklubb hade även i år hr Myrsten med Laila och hr Karlsson med Si-gan seglat till staden och deltogo i gårdagens kappsegling, tyvärr äro dessa båtar så speciella till sin byggnad att de knappast kunna segla i någon av de övriga klasserna utan få gå i särskild klass.
Vinden var som sagt vid starten kl. 10 nordlig och ganska lagom, men just till själva starten började åskmullret kompletteras med regn och det hällde ner ganska bra ett slag. Regnet slog ned sjön och vinden drog sig på ostkanten, där den sedan byvis stod kvar seglingen ut. Det är kanske synd att säga, att vinden stod sig, ty den dog emellanåt ut alldeles. Båtarna, som lågo bra samlade i starten med Aya, Löfveberg, som första båt över linjen, skulle få kryss på första sträckan till norra pricken. De flesta båtarna föredrogo att söka sig till sjöss, då vinden efter regnbyn mojnade, endast Sunny envisades att krypa närmare land och Vivienne anade tydligen också någon chans här. Den kom också också i god ostlig vind under land och Sunny satte iväg med expressfart norrpå, följd av Vivienne, medan de övriga båtarna till sjöss lågo och slogo på olika bogar och hade stort besvär med att taga sig upp till norra pricken. Sunny rundade här kl. 11,10 medan t. ex. snabblöparen Mercedes rundade först 11,36. Sunny seglade sedan på en halvtimme ned till nordvästra pricken.
Hur varierande vindförhållandena voro framgår bl. a. av tiderna på första varvet, då Sunny hade den kortaste seglade tiden med 2,05 medan sådana goda seglare som Mercedes och Laila hade resp. 2,28 och 2,48. Det tog sig emellertid på andra varvet, där Laila hämtade in Si-gans försprång på första varvet, till bara 1 minut i mål. Savoy gick storartat och hade en seglad tid på 3,33 i mål, men betecknande är att Sunny, främst tack vare sin goda tur på första varvet, bara hade en minut längre tid i mål. En båt, som också gjorde sig bra var Lola, H. May, den seglade bra och synes också placera sig bra. Gamla snipan Blixten, med ”Sedelius sorkar”, vilken båt man trodde tagit slut i ovädret i fjol, visade sig segare än så och seglade lika bra nu som förr. Den klarade banan på 3,17,54, men även vågen, som i fjol gick mycket illa, lyckades i år bättre och seglade på 3,57,27. Evoe, som också seglade under ny ägare, hr Sigvard Dahlström, men med sin gamle rorsman hr Kolmodin, och Irma hade däremot svår otur.
Vinden drog sig så att de flesta båtarna icke kunde hålla upp över mållinjen utan flera måste göra slag till och med inpå själva linjen. Men roligt var det och lyckligt gick allt. Och livlig sjöfart var det också hela seglingen med skutor och segeljakter ut och in. Och efter slutad kryss samlades man först i ruffar och sittrum till debatter och skaffning, varefter omkring ett 25-tal seglare med damer samlades på Paviljongen till en trevlig samvaro, där ordföranden konsul Friberg höjde en skål för seglingssporten, särskilt givande en eloge åt Slite- och Rutedeltagarna för deras nu som förr visade intresse för seglingen och WSS:s kappsegling.
Prislista meddelas senare och prisutdelning äger rum vid seglarfest i höst.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Juni 1937
Nr 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *