Dödsfall.

I en ålder av nyss fyllda 70 år avled här i går f. kopparslagaren P. G. F. Christoffersson. Han var född i Landskrona och företog i sockerbolagets tjänst resor till olika arbetsplatser, där han som fackman utförde arbeten i sitt fack. Han antogs i bolagets tjänst 1.893 och kom hit till Gotland 1898 samt blev så kvar här till dess han i september 1929 avgick med pension och bosatte sig i Visby. Plikttrogen, arbetssam och duglig efterlämnar han ett gott minne. Som närmast sörjande stå maka, född Bergholtz, samt döttrarna Anna och Alice, den förra lärarinna i Burgsvik och den senare lärarinna i Borås.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *