Dödsfall.

F. d. navigationsskoleföreståndaren, sjökapten Schamyl Björling, avled på söndagen, 76 år gammal. Efter sjökaptensexamen förde han befäl på olika ångare, tills han drog sig tillbaka från sjön och ägnade sig åt lärarens kall. Han var föreståndare för flera navigationsskolor, bl. a. under åtskilliga år för navigationsskolan i Visby, och utnämdes 1912 till chef för navigationsskolan i Stockholm, där han kvarstod till 1926. Närmast sörjande äro maka, född Schenling, barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *