Dödsfall.

Juldagen insomnade i Stockholm apotekaren Hugo Lindbom i den sista sömnen efter ett par månaders sjukdom. Han var född i Visby den 10 dec. 1862. Efter studier på Visby läroverk avlade han apotekareexamen. På 1880-90-talen tjänstgjorde han på Gamla apoteket i Visby och praktiserade för övrigt på olika apotek, bl. a. i Göteborg och Stockholm, innan han i sinom tid fick privilegiet på apoteket i Byske. För 5 år sedan fick han apoteket i Vetlanda och pensionerades vid 70 års ålder för 5 år sedan då han bosatte sig i Stockholm. Han Börjes närmast av maka, född Silvn från Falköping, dotter samt en broder, apotekare A. F. Lindbom härstädes och en broder i Oslo.
F. d. bankkassören i Skandinaviska Kredit aktiebolaget Carl A. Gellersten har avlidit i Stockholm julafton. Han var född i Visby 1 febr. 1875, genomgick Schartaus handelsinstitut i Stockholm och var anställd hos grosshandelsfirman S. F. Ahlgren i Stockholm 1896-1902 som bokhållare och 1902-1905 som kassör och prokurist. Efter ett par år i Industrikreditaktiebolagets tjänst ,kom han 1907 som kassör till Skandinaviska Kredit. Han Börjes närmast av maka och barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *