Dödes skördar.

Ett dödsbud, som kom fullständigt oväntat, ingick igår, förmälande att diakonissan fröken Hilda Sandberg på eftermiddagen hastigt avlidit. Dödsorsaken var hjärtförlamning. Styrelsen för Visby stadsmission, som hon tillhört en lång följd av år, skulle igår eftermiddag ha sammanträde för att förbereda årsmötet, och då fröken Sandberg trots löfte att komma, uteblev, sökte man henne i hemmet, där hon då fanns liggande död.
Fröken Sandberg var född den 81 aug. 1875 i Bro socken på Gotland. Stadsmissionen började sin diakonios verksamhet 1900, och från 1902 till 1916 fungerade fröken Sandberg som diakonissa„ Även sedan hon lämnat nämda befattning har hon emellertid med livligt intresse fortsatt sitt arbete inom stadsmissionen och deltagit i dess sociala verksamhet. Hon har sålunda i många år varit förestådare för söndagsskolan och ledare för syföreningen. Sedan 1933 var hon också ledamot av stadens fattigvårdsstyrelse.
Vid gårdagens årsmöte med stadsmissionen ägnade komminister Öberg den så hastigt bortgångna några tacksamhetens och saknadens ord och lyste frid över hennes minne. Hon kände väl till stadens fattiga och sjuka och bland dem har hon sedan många år nedlagt ett gott och välsignat arbete.
Närmast sörjande äro två systrar — en affärsidkerska här i staden och en ute som missionär i Indien – samt en broder, som är till sjöss. Men därjmte deltager .i sorgen en stor vänkrets.
Igår avled härstädes efter lång tids sjukdom stenhuggaren Arvid Ekvall. Han var född i Visby och de senare åren också bosatt här, där han bland annat haft sysselsättning vid ruinarbetena. Under en lång följd av år hade han anställning vid Ruteverken. Närmast sörjande äro maka samt dotter, gift och bosatt på fastlandet, barnbarn och syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *