Den nye borgmästaren.

Harald Löwenberg.

Till borgmästare i Visby har K. m:t i dagens konselj utnämt och förordnat t. f. borgmästaren härstädes Harald Löwenberg, vilken som bekant vid borgmästarevalet härstädes den 14 mars erhöll stor röstövervikt och placerades i första förslagsrummet.
Den nye borgmästaren är född i Visby den 25 nov. 1895 samt blev student i Stockholm år 1913 och jur. kand. vid Stockholms högskola år 1918. Han tjänstgjorde därefter i civil- och kommunikationsdepartementet, i Södertörns domsaga, dar han var biträdande domare, samt vid Svea hovrätt, där han bl. a. var biträdande fiskal, Till Visby kom han som förete rådman år 1925, år 1925 blev han vice auditör vid krigsrätterna vid Gotlands trupper samt år 1920 krigsdomare därstädes. Han har, sedan borgmästare Torpadie med utgången av år 1935 lämnade bongrallstaretjänsten, varit förordnad som t. f. borgmästare hämtades.
Borgmästare Löwenberge medtävlare till tjänsten, t. f. revisionssekreterare H. Kollberg, har samtidigt sökt och i dagens konselj blivit utnitmd till hovrättsråd i hovrätten för övre Norrland, till vilken tjänst han var ende sökande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *