De delägare i Blötmyrs

dikningsföretag av år 1935, som icke hava statslån kallas härmed att sammanträda i sparbankslokalen i Eskelhem måndagen den 14 juni kl. 6 e. m. för att taga del av upprättad kostnadslängd för utdebitering till grävningen.
Uppbörd hålles vid övide tisdagen den 22 juni kl. 6-8 e. m.
Eskelhem i juni 1937.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *