Civilanställningen

för försvarets manskap har betydligt förbättrats i år, framförallt vid armén, konstaterar Försvarsväsendets centrala civilanställningsbyrå, i årsrapport till försvarsministern. I viss mån är förbättringen en följd av den för underbefälsutbildat f. d. militärmanskap numera gällande företrädesrätten till civila befattningar i statens tjänst. Sammanlagt 2,306 man ha avgått, därav 932 eller drygt 40 procent med ordnad försörjning i samband med avskedet. Därvid ha icke medräknats ett 350-tal man, som fått anställning över stat.
Vid Gotlands infanteriregemente ha under 1936-1937 från aktiv stat avgått 15 man, av vilka 5 avgått med ordnad försörjning (89 procent), och 4 med avsked för ”framtida väl” och 8 beretts anställning över stat. Vid Gotlands artillerikår ha nära 48 proc. av de avgångna haft sin försörjningsfråga ordnad vid avskedet. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *