Byggnadssnickarne i Visby varsla för strejk.

Byggnadssnickarnes fackförening i Visby har tillställt tvenne organiserade arbetsgivare i Visby, nämligen ingenjör Bror Eriksson och byggmästare Knut Holmberg, varsel för strejk, som skall igångsättas måndagen den 26 dennes, därest icke uppgörelse dessförinnan träffats mellan huvudorganisationerna.
De båda firmorna sysselsätta tillsammans c:a 12 man. Ingenjör Eriksson har i första rummet bygget i kvarteret Nunnan och en del andra arbeten, byggmästare Holmberg håller på att bygga det nya garaget å Visborgs slätt. Det finns åtskilliga flera organiserade byggmästare i staden, men dessa ha enligt vad som uppgivits denna gång icke fått mottaga strejk-varsel.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *