Auktion i Roma.

FREDAGEN DEN 17 DEC. kl. 1 e. ni. låter EMIL PETTERSSON, VALLGÄRDET, på grund av jordbrukets upphörande genom offentlig auktion försälja: Kreatur: 2 hästar 14 och 24 år, 2 unga mjölkkor, varav en högdräktig, reaktionsfria. Redskap: 1 arbetsvagn, 1 par arbetskälkar, kultivator, 80 pinn. harv, 2-radig hästhacka. Spannmål: ett parti vete, korn, blandsäd och matkålrötter m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 sept. 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *