Arvsfonden fick intet.

Advokatfiskalen i kammarkollegiet har godkänt ett av avlidna fröken Desideria Jönsson från Visby den 4 februari 1935 upprättat testamente av innehåll att, sedan en väninna till henne under hennes livstid redan bekommit hennes fasta egendom och lösöre, hennes efterlämnade kvarlåtenskap, bestående av kontanta medel och banktillgodohavanden, skulle tillfalla väninnan.
Fröken Jönsson avled den 20 mars i år och efterlämnade enligt den efter henne upprättade bouppteckningen ingen annan arvinge än allmänna arvsfonden. Behållningen i boet efter henne utgjorde 2,612 kr. 14 öre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *