Andliga vården vid armén.

Arméförvaltningen föreslår k. m:t, att vid fördelningen av 50,000 kr lanslaget till andlig vård vid armén under 1937-1938 bevilja Gotlands infanteriregemente 100 kr. och Gotlands artillerikår likaledes 100 kr. ävensom Soldathemmet å Visborgs slätt 750 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *