ANBUD.

Härmed infordras skriftliga förseglade anbud på 8,803 m. kanalgrävning med en kubikmassa av 6,440 kbm. samt en byvägsbro i det s. k. Buldershagens dikningsföretag. Anbuden skola vara inlämnade senast den 10 juli till undertecknad, där erforderliga handlingar finnas tillgängliga. Blivande entreprenör vare skyldig lämna godkänd borgen för arbetets fullgörande. 8 dagars prövotid förbehålles.
Bosarve i Hablingbo den 25 juni 1937.
Ragnar Johansson.
Tel. Hablingbo 27.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *