Alva kyrka återinviges.

Biskop Ysander återinviger om söndag kl. 1 e. m. Alva kyrka, som under sommaren och hösten undergått omfattande reparationer. Den gamla tornspiran har ersatts med en ny, och de gamla yttertaken äro också rivna och helt nybelagda. Även i det inre har kyrkan varit föremål för uppsnyggning.
Till assistenter vid förrättningen ha utom kyrkoherden och komministern i pastoratet kallats kontraktsprosten G. Kellström, kyrkoherden emeritus K. P. A. Österberg och lektorn K. Fahlgren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *