1,15 milj. kr. i fattigvårdsdonationer på Gotland.

En riksinventering av fattigvårdens donationer och fonder har företagits av statistiska centralbyrån, varvid resultatet blivit, att totalbeloppet av inom fattigvårdssamhällena befintliga donationer och fonder för hjälpbehövande utgör nära 171 milj. kr. Främst kommer Stockholms stad med 53 milj. kr., närmast följd a7 Göteborgs och Bohus län med nära 32 milj. kr.
I Gotlands län förekomma dylika donationer till ett belopp av sammanlagt 1,150,309 kr., varav på Visby belöpa 1,006,585 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *