Lysning

för jordbruksbiträdet Bengt-Arne Nilsson, Gräne i Väte, och fröken Gunborg Hansson, dotter till hemmansägaren Gunnar Hansson och hans maka, född Nordlund, Ronnings i Grötlingbo.

Gotlänningen
Lördagen 26 Juli 1952
Nr 170

Bråda dagar, sol och torka.

Fru Franzén, lillsorken Lars-Olof och russet Jäntan.

Det är bråda dagar vid jordbruket just nu. Höet bärgas och betorna skall rensas. Vad gör det sen att det är tryckande varmt och man får visioner av salt, sval strand och kluckande böljor. Arbetet måste skötas.
— Semestern den tillbringar jag här, säger Ester Johansson, Juves i Väte, som vi träffar mitt ute i betåkern. Inte så illa ändå, det är härligt nu även om man får tillbringa »semestern» i betlandet.
Riktig semestear menar sig Ulla Lena Östlund och Lisbeth Johnsson ha. De tillhör ett arbetsläger som tagit Väte hemvärnsgård i besittning. Edvin Johansson, Väte, heter bonden, dvs. den ene. Den andre heter Erik och de har gården gemensamt. Alla tiders bönder, säger flickorna och ser snällt mot kameran medan vi fotograferar. Och jobbet, ja, visst är det knogigt att gallra betor och även hackningen känns i ryggen. Men tänk vad det ändå är skönt med sol och frisk luft när man varit instängd med plugg under många, långa månader. Förtjänsten, ja, den blir kanske inte så stor, hälften går till mat och så vill man ju roa sig dessutom.

Ulla Lena Östlund och Lisbeth
Johnsson — Stockholmstöser
som trivs.

Jag skall bli någon slags lärarinna, säger Ulla-Lena. Lisbeth är mera tveksam men tror att det kanske inte är så tokigt som tandläkare. Men först måste man klara studenten och det är ännu ett stycke dit när man går i ring I.
— Bra med den här sommarhjälpen, säger Johansson, I går hjälpte dom till med att sätta ihop hö och faktiskt var de väldigt ihärdiga och stod i. Höskörden blev bra, allt ser lovande ut.
Fin höskörd har man också vid Vikarve i Viklau. Lantbr. Eskil Nygren var sysselsatt med att sätta ihop och han hade lejt Theodor Olofsson, Änge, till hjälp. Väldiga köjslingar stod tätt och man svettades i solgasset. Vårsäden vill ha regn nu när den skall skafta sig, konstaterar hr Nygren. Eljest är nog vädret idealiskt för höbärgningen. Säden står rätt grann i år, ja allt ser tämligen hoppfullt ut.

Lantbr. Eskil Nygren, Viklau.

Riksdagsman Nils Franzén hörde även till dem vi hälsade på under vår rundtur i högsommargranna bygder. En bilvagn skall göras klar för höbärgningen. Riksdagsmannen själv var sysselsatt med att montera ett nytt däck medan tre pojkar tränade ridning. Jo, pappa Nils har skaffat dem ett litet russ och t.o.m. »lilla minsten» satt kavat i sadeln, fast då måste mamma Gerd vara med förstås. Ungar skall lära sig handskas med djur, anser pappan, annars blir det aldrig riktiga bönder av dem.
— Ja, det är så härligt att man just nu inte kan erinra sig någon vackrare sommar men det är bråttom på landet, som det alltid brukar vara när naturen är som grannast.
—obs—

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Auktion å Utsädeskorn.

Tisdagen den 29 innevarande april kl. 11 f. m. låter handl. herr J. V. Odin genom offentlig auktion i sitt magasin vid Klintehamns järnvägsstation till den mestbjudande försälja ett större parti Hannehen- och Gotlandskorn, det förra, en analys från Visby Kem. station, ägande 99,8 %, det senare 99 % grobarhet; ett större parti hvete och råg samt hvetemjöl, oljekakor och kli. Af mig kända vederhäf tige inropare erhålla anstånd med betalningen till dem 1 mästk. oktober, amdra få vara beredda Att ställa säkerhet eller betala kontant, innan varan får afhämtas.
Väte den 21 april 1913.
C. V. CARLQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 April 1913
N:r 94

Väghinder.

I och för broombygnad är bygdevägen mellan Tass i Hejde socken och Isome i Väta socken aflyst från trafik under dagarna 28 och 29 d:s, då vägfarande i stället kunna taga vägen förbi Mölner i Väte socken och Rågåkra i Hejde socken.
— För ombyggande af en vägtrumma är allmänna vägen mellan Isums i Atlingbo socken och Källgårds i Hogräns socken aflyst från trafik under dagarna 28 och 29 d:s, då vägfarande i stället äro hänvisade till vägen genom Atlingbo och Väte socknar.
— Till följd af omläggning af s. k. Mallgårds sågbro i Levide socken är vägen mellan Levide korsgata och Fröjels socken aflyst från trafik under tiden 28—30 d:s, då vägfarande i stället äro hänvisade till vägen Fröjel—Lojsta—Fardhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 April 1913
N:r 93

Till deltagande i årets studieresa till fastlandet

har hushållningssällskapets förvaltningsutskott i dag utsett följande småbrurkare, nämligen Hugo Olsson, Digeråkra i Barlingbo, Rud. Österberg, Snovalds i Roma, Otto Nyström, Bläsungs i Veskinde, Aug. Stengård, Smiss i Stenkyrka, Gunnar Ström, Gerungs i Rute, Aug, Pettersson, Hallbjens i Guldrupe, Arv. Gustafsson, Jufves i Sanda, J. E. Fredriksson, Västerväte i Väte, Konr. Karlsson, Fride i Lojsta, H. S. Vestberg, Kruse i Alfva, Arv. Johansson, Storms i Vamlingbo, och Hj. Larsson, Sutare i Garda.
Inalles hade 50 ansökningar inkommit.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 April 1913
N:r 90

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Vinkels i Sjonhem tisdagen den 22 innevarande april kl. 12 midd: försäljes i sin helhet eller styckvis 17/32 mantal Vinkels och 9/280 mantal Åkra i nämda socken på vilkor som närmare tillkänna gifvas vid auktionstilltället.
I händelse försäljning ej kommer till stånd utarrenderas hemmsansdelarna på vilkor som likaledes vid auktionstillfället blifva tillkännagifna.
Pröfningsrätt på gifna anbud förbehålles.
Binge i Väte dem 17 april 1913.
O. V. Carlqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 April 1913
N:r 88

Ytterligare understöd,

jämlikt nådiga förordningen af 10 juni 1912, sökes af f. småskollärarinnorna Hanna Gren i När och Hanna Nilsson i Lau samt f. folkskollärarne H. P. Blomqvist i Näs, J. J. Geselius i Väte, J. P. Nordin i Veskinde, O. P. Wahlby i Lojsta, L. P. Qviberg i Gammelgran, Lars Pettersson i Öja, J. N. Dahlgren i Dalhem, L. P. Höggren i Ganthem och K. A. Olofsson i Alfva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 April 1913
N:r 86

Auktion i Hejde.

Tisdagen den 15 innev. april kl. 11 f. m. låter landtbr. K. J. Jonsson vid Ekeskogs i Hejde medelst auktion till den mestbjudande försälja 2 hästar och 2 Kor, omkr. 10,000 kg. Bortfelderrofvor, 4,000 kg. matmorötter och ett parti vårsädeshalm.
Anstånd med. betalningen för godkända inropare: till 1 nästa oktober, andra vid:anfordran.
Väte den 8 apr. 1912.
C. V. CARLQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 April 1913
N:r 82

Fastighetsauktion.

Genom auktion, som förrättas vid Mölner i Väte måndagen den 14 instundande april klockan 11 f. m., låta herrar Axel Smith och J. Jacobsson försälja sina fastigheter i Mölner och Smits emot vilkor, som meddelas: vid. auktionen. Erhålles icke. antagligt köpeanbud, utarrenderas samtliga ägor under egendomarna för innevarande år. Vid samma tillfälle försäljes med betalningsanstånd till den 1 instundande oktober följande lösegendom: en själfäfläggande skördemaskin, något smedjeverktyg, ett parti hö samt höst- och vårsädeshalm äfvensom ett mindre parti korn.
Klintehamn den 31 mars 1913.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 April 1913
N:r 80

Auktion vid Winkels i Sjonhem.

Genom offentlig auktion, som förrättas å nedra sågplatsen vid Winkels i Sjonhem onsdagen den 9 april kl. 11 f m. försäljes kantade och okantade bräder, flo-, gren -, yt- och spånved, troder, ribb m. m. och lämnas af mig godkände inropare anstånd med betalningen till den 10 okt. detta år. Andra betala vid anfordran.
Binge i Wäte den 3 april 1913.
C. V. CARLQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 April 1913
N:r 76