Idrott och sport.

Burgsviks IF
hade i söndags förmiddag anordnat tävling om klubbmästerskap i terränglöpning 3,500 meter för seniorer och juniorer. Klubbmästerskapet i seniorklassen vanns av Nils Danielsson, som erhöll Victor Hansen & C:is vandringspris samt en silverpokal. Andre man blev Bert Edlund. Klubbmästare i juniorklassen blev Nils Karlsson. De två sistnämnda mottogo i pris var sin pokal.
På eftermiddagen hade skolbarn från Havdhem, Vamlingbo, Hamra och öja samlats till stafettlöpning. Sammanlagt elva lag ställde upp i tävlingen. Prislistan fick följande utseende: 1) Vamlingbo lag I, 46,2, 2:a inteckningen i grosshandl. Hansens vandringspris, kyrkoherde TeriAus hederspris och G. E. Wessmans h.-pris. 2) Hamra lag I, 46,9, lärarnas h.-pris samt en bronsplakett till varje man i laget. 3) Havdhems lag II (flicklag) 47,0, Hanséns h-pris. 45 Öja kyrkskola, 47,5, Hoffman & Stenströms h.-pris. 5) Havdhems lag I, 48,2, Axel Petterssons h.-pris. 6) Vamlingbo lag II, 49,0, L. A. Petterssons h.-pris. 7) Burgsviks folkskola lag I, 51,2, A. Österbergs h.-pris. 8) Hamra lag II, 51,9, ”En snäll okänd givarinnas” h.-pris. 9) Vamlingbo lag IV, 52,1, Burgsviks IF:s h.-pris. 10) Vamlingbo lag III, 55,0, C. A. Wessmans h.-pris. 11) Burgsviks folkskola lag II, 56,1, G. E. Wessmans h.-pris. Dessutom utdelades till de två bästa lagen vardera ett extra pris. En silverplakett tilldelades Britta Pettersson, Burgsvik, för bästa prestation under tävlingen.
Efter stafettlöpningen spelades en fotbollsmatch mellan Burgsviks unga damer och äldre herrar. Matchen slutade till damernas fördel med 5-1.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132

Ingenjörsexamen

har vid Tekniska gymnasiet i Örebro, maskintekniska avdelningen, avlagts av bl. a. Valter Larsson, Simunde i Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129

25 flaggor till Gotland.

Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag har beslutat utdela flaggor till följande 25 personer, bosatta på Gotland; cementarbetare Bertil Ahlgren, Lyckåker, expressinnehavare Axel L. Ahiwin, Visby, lantbrukare Emrik F. R. Andersson, Västkinde, lantbrukare Karl Andersson, Atlingbo, jordbruksarbetare Ture E. Andersson, Rangvalds, Tofta, jordbrukare Gustav Engström, Lilla Vägome, Lärbro, trafikbilägare F. E. Glansholm, Follingbo, lantbrukare Konrad Hallgren, Valdarve, Eskelhem, lantbrukare Heribert Heidenberg, Othem, hemmansägare John Jakobsson, Bosarve, Fröjel, fru Math. Johansson, Smittenslund, Visby, jordbrukare Johannes Karlsson, Gardrungs, Stenkumla, byggnadssnickare Ragnar Karlsson, Sigfride, Vamlingbo, banvakt Karl Larsson, Halla, velocipedreparatör Olov Larsson, Rone, jordbrukare Berner Mathson, Snovalds, Havdhem, sockerfabriksarbetaren Karl Nilsson, Roma, cementarbetare Albin Othberg, Boge, fjärdingsman Aron Pettersson, Gardese, Ganthem, jordbrukare Axel Hj. Pihlblad, Öja, skomakare Karl Svensson, Mattsarve, Gammelgarn, jordbruksarbetare Alvin Söderdahl, Väte, skomakare J. N. Tyllander, Kvie, Hangvar, småbrukare Kristian Uddin, Botes, Rone, samt agent Fritjof Östergren, Vall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127

Röda korset har största anslutningen på Gotland.

Sv. röda korset har under tiden 1 jan. 1939-1 maj i år ökat sitt kretsantal inom Gotlandsdistriktet från 49 till 59 och antalet medlemmar från 4,051 till 4,905, meddelas i den föreliggande fjolårsberättelsen. Sistnämnda antal innebär, att 8,44 proc. av Gotlands läns invånare numera äro anslutna till rödakorsverksamheten; motsvarande riksmedeltal är 3,58. Bland de, till numerären största kretsarna märkas: Visby 310, Vamlingbo 115, Stenkyrka 138, Slite 101, Lokrume 100, Klintehamn 110, Hörsne 109, Hellvi 133, Hablingbo 190, Follingho 120 och Eksta 102:
Gotlandsdistriktets tillgångar redovisas till närmare 144,156 kr., varav 10,000 kr. äro nedlagda i krigssjukvårdsmateriel.
Det kan tilläggas, att Gotlandsdistriktet kommer främst bland alla rödakorsdistrikten i landet, när det gäller befolkningens anslutning till rödakorsverksamheten. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Missionsauktion var i fredags kväll anordnad i Sundre till förmån för Ev. Fost. Stift:s hednamission. Efter en inledande psalm samt bön höll pred. Lind från Missionskyrkan i Visby ett värmande missionsföredrag om Guds rikes framgång bland hednafolken och vår plikt att sända dem som bo i mörker evangelie ljus. Ju mera vårt hjärta är varmt för andras nöd, ju mera välsignelse skola vi själva få skörda. Efter åter en sång vidtog auktionen, som lyckades väl. Ganska mycket folk var tillstädes, så att så gott som varje hem och gård var representerat.På lördagskvällen hölls en liknande missionsauktion i folkskolan i Vamlingbo och för samma ändamål. Predikant Lind höll även här en mycket god pre’dikan och manade till verksamhet utan att förtröttas, ty skörden skall en gång komma, härlig och rik. Efter kafferast vidtog så själva försäljningen av de skänkta alstren som betalades bra, så att en god summa inflöt för missionen.
Även till denna försäljning hade ganska mycket folk kommit samman. Sång utfördes av Karin Åberg och Gunborg Esklund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 November 1938
N:r 277

Två ordinarie småskollärarinnetjänster

vid Visby folkskola sökas av följande lärarinnor: Märta Andersson, Vitaby, Kristianstads län, Gunborg Granlund, Visby, Ester Hedberg, Björna, Västernorrlands län, Astrid Jakobsson, Vamlingbo, Hildur Ljungberg, Höör, Malmöhus län, Karin Malmberg, Visby, Greta Mörk, Häverö, Stockholms län, Märta Nilsson, Visby, Ester Nordborg, Harplinge, Hallands län, Anna Olofssson, Vänge, Margareta Pettersson, Ardre, Gunborg Sjöström, Hallstavik, Stockholms län, Anna Thomsson, Tofta, samt en sökande, som icke önskat få sitt namn publicerat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
En välbesökt offerhögtid hölls i torsdags, förra veckan i Elimkapellet. Tal hölls av pastos S. Nahlbom, som talade över ämnet I helig tjänst. Sångföreningen sjöng flera vackra sånger. Offret som upptogs till församlingskassan inbragte 208 kronor.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Södra häradsrätten.

Hösttingets 4:de sammanträde. Rättens ordf. assessor Henning Nilsson och förste notarie Gunnar Hjertén.
Dagens uppropslista upptog 52 mål, därav 34 instämda av allmänna åklagaren.

Förskingring av förmyndarmedel.
Såsom förut meddelats i denna tidning har en person i Hemse gjort sig skyldig till förskingring av förmyndarmedel, och han hade nu att stånda till ansvar härför inför häradsrätten. Som åkl. uppträdde t. f. landsfiskal E. Jonsson och som ombud för målsägaren advokat G. Kjällman.
Sammanlagt utgör det förskingrade beloppet kr. 6,208: 89. Det var efter en fastighetsaffär i början av 1934 svar. fick hand om myndlingarnas pengar, sammanlagt 8,007 kr. Pengarna insatte svar. omedelbart på sin egen checkräkning samt meddelade därefter överförmyndaren om det förvaltningsuppdrag han fått, men erhöll av denne uppgift, att han icke hade att lämna någon redovisning förrän påföljande år. Dagen efter det han erhöll detta besked överflyttade svar. beloppet från checkräkningen till kapitalräkning i banken, som han sade, ”för att erhålla högre ränta”, men tog redan då undan 1,000 kr. för egen del. Sedan plockade svar. bort från kontot i täta uttag poster på 200 och 250 kr., så att vid årets slut detsamma sjunkit till ungefär hälvten av vad det borde vara eller cirka 4,000 kr. Detta fortsattes under 1935 och 1936, så att vid sistnämnda års slut återstod endast 128 kr., vilket togs i april 1937 så när som på 27: 80, som överfördes på sparkasseräkning. Av uttagen hade dock något lämnats till myndlingarna. Varje år hade emellertid redovisning lämnats till överförmyndaren på det belopp det rätteligen borde vara, utan att denne fordrat bankbesked.
Svar. sade sig icke på något sätt levat överdåligt men haft en hel del motgångar. Målsägareombudet ansåg också att överförmyndaren i detta fall varit för släpphänt. Målet överlämnades och den åtalade dömdes till 10 månaders straffarbete samt att återgälda det förskingrade beloppet och dessutom utge 82 kr. till boet.

Dödskörningen i Levede
midsommardagen behandlades nu åter av rätten. Denna gång hade motorcyklisten inställt sig. Han har vid tidigare rättegångstillfällen vårdats på lasarettet för skadorna han åsamkats vid kollisionen. Svar. ansåg sig ej ensam skuld till olyckan, och menade att om bilisten hållit sig på sin vänstra sida skulle olyckan kunnat undvikas trots det att svar. med viss oförsiktighet körde upp på allmänna vägen från avtagsväg. Målet överlämnades. Bilisten frikändes från ansvar för vållande till annans död, för vilket motorcyklisten ådömdes 40 dagsböter á 1 kr., men gemensamt sköta de utgiva skadestånd till den avlidnes dödsbo med kr. 846: 93. Bilisten tillerkändes dessutom ersättning för skadorna på sin bil med 289: 68, som den andre skall gälda.

För utevaro
dömdes en person från Stockholm, instämd för att han vid anordnandet av en nöjestillställning ej efterkommit landsfiskalens föreskrifter, till 10 kr. böter, och skall den 9 jan. vid 25 kr. vite inställa sig.
— En annan person, som också glömt komma tillstädes, fick böta 10 kr. och kommer han inte nästa gång heller blir det ytterligare 25 kr.

Bröllopssalut
med dynamit är lagbrott. Ett par ynglingar från Vamlingbo voro instämda för den saken. Det kostade dem respektive 25 dagsböter á 1: 50 och 20 á 2 kr.

Lång rad rattfyllerister.
Målet mot E. J. H. Lindström i Visby åtalad för fortkörning och kullbyttering med bil på Viblevägen förevar ånyo. Nu kom förhöret att röra sig om spritförtäring före olyckan. Svar. påstod sig icke ha förtärt ”mera” än 1/3 dricksglas brännvin tillsamman med sockerdricka den dagen, vilket dock skett strax före körningen, och han bestred bestämt att han varit ”påverkad”. Blodprovet utvisade dock 1,29 promille. Åkl. begärde uppskov för hörande av vittnen. Reperationskostnaden för den sönderkörda bilen belöpte sig på kr. 873: 46. Målet förekommer åter den 9 jan., då svar. vid 50 kr:s vite skall inställa sig personligen.
Handl. W. Nilsson i Västergarn, nyss av Svea hovrätt ådömd 2 månaders fängelse för rattfylleri, vilket han dock överklagat i Högsta domstolen, är nu åter instämd för liknande förseelse. Den 3 okt. skulle han sålunda åter ha suttit vid ratten åtskilligt omtöcknad. Han inställde sig genom ombud. Åkl. framhöll, att han vägrat lämna dags-botuppgifter och vägrat till polisman utlämna indraget körkort, vilket dock senare lämnats direkt till landsfogden.
Svar. bestred, att han varit påverkad, att han var olämplig föra bil. Ett vittne hördes, som dock påstod sig ingenting märkt. Det blev uppskov till den 9 jan., då svar. vid 50 kr. vite ålades personlig inställelse.
— Fiskaren K. J. Olsson i När, alias Liven-Johan, har också i påverkat tillstånd kört bil bl. a. den 17 sept. Han inställde sig personligen. ”Jag var inget vidare drucken, vad jag kunde märka själv”, tyckte han. Annars var han nog drucken ibland, men inte den dagen. Hade endast fått lite dricka och ett par ”kakbullar” den dagen. Emellertid hade han varit hos landsfiskalens fru med fisk, och då väldigt gärna velat hälsa även på landsfiskalen och tacka honom för att ”han hållar ettar mi”, och sån’t låter ju misstänkt, och sedan visade det sig att han hade 1,90 promille alkohol i blodet, och det talar sitt allvarliga språk. Så ”det är väl inte lönt att neka”, menade Johan. Det blev en månads fängelse.
— Den fjärde bilfylleristen inför rätta var Gösta Larsson från Etelhem. Han hade natten till den 6 nov. efter en ”festlig” samvaro i goda vänners lag tagit sig till att bjuda dessa på bilskjuts. För att fullfölja denna tanke hade han ”lånat” en bil, i vilken förresten dess rätte förare låg stupfull och sov. Man startade från en danstillställning vid idrottspaviljongen i Etelhem och gav sig iväg mot Stånga. Komna till vägskälet vid Mannegårda i Lye kunde han emellertid inte hålla vägen, utan välte fullständigt i det djupa diket. Detta Nkedde vid 3-tiden på morgonen. Bilens rätte förare, som fortfarande låg i bilen och sov vaknade dock ej ens av detta, utan först 3 timmar senare fick man liv i honom, där han låg bland glasskärvorna i den vältade och svårt ramponerade bilen.
Larsson, som den 24 okt. dömdes av Visby rådhusrätt till 2 månaders fängelse för rattfylleri, vilket straff han i denna vecka skall börja avtjäna, var nu åtalad för fylleri vid ratten, för att han olovligen brukat annans bil och för att han kört bil trots det att körkortet var indraget. Svar. ville emellertid inte erkänna mer än det sista, han begärde uppskov för att styrka sin nykterhet vid tillfället, och han hade erbjudits att låna bilen innan dess chaufför somnat. Rättens ordf. framhöll att det var intet hopp för honom att slippa straff, men han kunde ej nekas uppskov och målet förekommer åter den 6 febr.

Parkeringsljuset
hade tvänne bilister icke haft tänt en kväll vid parkering i Havdhems samhälle. De dömdes till resp. 10 dagsböter á 1:50 och 10 á 4: —.

Olaga jakt
äro en visbybo och en närbo åtalade för. Närbon hade dessutom olovligen brukat annans jaktgevär. Han fick 20 dagsböter á 2 kr. för jakten och 15 á 2: — för geväret, medan stadsbon fick 35 kr. böter för jakten.
— Den som lånat ut förutnämnda gevär fick 15 dagsböter á 2 kr.

Bilmål.
En trafikbilägare är åtalad för det han brukat för trafikkörning en bil innan han fått länsstyrelsens tillstånd därtill, samt fortsatt att använda sin gamla bil även sedan den avförts ur trafik. Vad beträffar det sista sade sig svar. ha missförstått lagens bestämmelser om undantag för transport av jordbruksprodukter, han hade nämligen kört betor, hö och halm. Det kostade 10 dagsböter á 3 kr.
— En annan bilägare dömdes för det han i trafik använt en icke godkänd bil till It dagsböter á 2 kr.
— En handlande i Eskelhem påstås också ha idkat yrkesmässig trafik. Han har bl. a. transporterat betor, betmassa, ved och mycket annat. Tre vittnen hördes. Det ena kunde berätta om mycken körning för andra, vilket säkerligen icke skett gratis, även om vittnet ej sett honom ta betalt, men somliga hade knotat över, att han var dyr med sina skjutsar. Andra vittnet tillhörde svar:s vänner och visste naturligtvis ingenting, och det tredje hade anlitat svar. med många körslor, men ”ännu ej klarat upp”. Det blev nytt uppskov till den 9 jan. för ytterligare bevisning.
— Diverse brister på bilen kostade en visbybo 20 dagsböter á 1: 50.
— Icke registrerad trafikförare kostade en bilägare 15 dagsböter á 2: —kronor.
— Den ifrågavarande bilföraren fick också böta 10 dagsböter á 2: — kr. samt för att han icke regelbundet fört bilen tillbaka till stationsorten 15 dagsböter á 2: — kr.
— För att ej visat nödig försiktighet vid passerandet av en kurva i Eksta —han hade bl. a. kört på en vägvisare, vilket vederbörande skyllde på dimma samt sladdning vid bromsning — dömdes en visbybo till 15 dagsböter á 3: —kronor.
— En krock har inträffat i hörnan vid Svahns järnhandel i Hemse mellan en personbil från Visby, som kom Storgatan fram, och en lastbil från Ronehamn, som kom från Järnvägsgatan. Rätten ansåg att lastbilschauffören var skuld till olyckan och dömde honom att erlägga 20 dagsböter á 3: — kr.
— Ej nödig försiktighet vid uppkörning på allmän väg har en lastbilschaufför i Stånga visat, vilket orsakade kollision med en personbil. Det blev 10 dagsböter á 3: — kr.
— En hemsebo har kört i diket i den skarpa kurvan vid Ganne i Burs. Han luktade sprit men verkade ej påverkad. För oförsiktigheten fick han 25 dagsböter á 3: — kr.

Senaste kollisionen i Vall.
En kväll i oktober kolliderade en motorcykel med en traktor som kördes upp från en gård i Vall, varvid cyklisten skadade sig. Traktorföraren var nu instämd för det han icke haft tänd lykta på traktorn och icke lämnat förkörsrätt åt från vänster kommande fordon. Svar-framhöll att det icke är vanligt att ha lyse på traktor, och han hade kört upp på vägen så försiktigt, han kunde samt varit över på sin vänstra kant när olyckan inträffade. Svar. hade förut iklätt sig ersättningsskyldighet för den skadades läkarevård, vilket torde komma att gå på cirka 400 kr. Målet överlämnades och svar.-traktorföraren dömdes till 10 dagsböter á 2: — kr. för bristande lyse samt 20 á 2: — för oförsiktighet.

Utan cykellykta
efter mörkrets inbrott kostade en person 10 kr.

Hundskatten.
En person i Burs har icke på 2 år anmält hund för beskattning. Det blev sammanlagt 20 kr. böter, varjämte han skall betala dubbel hundskatt för 2 år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Vamlingbo missionsförsamling hade i lördags kväll anordnat skörde- och offerfest i missionshuset. Den av en talrik publik besökta festen inleddes med att ett par sånger sjöngos gemensamt, varefter evang. Larsson besteg talarstolen och höll en manande och väckande predikan i anslutning till stundens betydelse av skörde- och offerfest. Efter predikan sjöngs ytterligare en sång och härunder uppbars ett offer som inbringade omkr. 190 kr.
Efter en stunds gemytlig samvaro omkring kaffebordet började försäljningen av de skänkta gåvorna. Som publiken var stor och hade god köplust gick försäljningen raskt undan och snart voro alla gåvorna försålda. Efter bön sjöngs gemensamt psalmversen: ”Herre signe du och råde”. Försäljningen inbringade omkring 110 kr. Festen fick alltså en nettobehållning på 300 kr.
På söndagskvällen hölls offentligt möte då sångarna och evang. Larsson medverkade. Vid detta tillfälle uppbars ett offer för G. M. U.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Bröllop firades på lördagen härstädes, då hemmansägaresonen Edvin Ahlqvist, Austre, sammanvigdes med fröken Elly Pettersson från Bjerges i Vamlingbo. I ett flertal bilar företogs färden till Vamlingbo kyrka, där vigseln förrättades av komminister Thure Åberg, som efter vigseln höll tal till brudparet.
Såväl när brudparet intågade i kyrkan som efter vigseln spelade t. f. kantor Leonard Larsson bröllopsmusik från kyrkorgeln. Ett flertal äreportar voro resta av traktens ungdom till brudparets ära, och på kvällen hyllades de nygifta livligt med hurrarop av en stor skara ungdom från bygden. Som bruttbonde tjänstgjorde evangelist E. Larsson och som bruttöverska fru Edit Esklund. På söndagen bevistade brudpar och uppvaktning högmässan i kyrkan.

Ungdomsmöte. I söndagskväll hade kyrkliga ungdomsföreningen i Vamlingbo och Sundre möte i Vamlingbo prästgård. Ett trevligt och vällyckat program genomgicks och upptog tal, sång och uppläsning samt samkväm. Söndagen den 4 dec. anordnar ungdomsföreningen en församlingsafton i Vamlingbo skola, då förutom övrigt program det även blir föredrag av kyrkoherde Ragnar Johansson från Garda. Vidare skall ungdomsföreningen fira Luciafest i samband med sitt ordinarie möte den 11 december.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266