Hur blir vädret?

Sydlig kultje, allmänt regn.
Utsikter: Måttlig till frisk vind, övergående allmänt regn, senare regnskurar. Något stigande temperatur.
För sjödistrikt: Sydlig styv bris till styv kultje, efterhand högervridande.
Stormvarning, för Gotland: Tilltagande sydlig bris till kultje.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Hur blir vädret?

Fortfarande friska vindar.
Utsikter: Frisk till hård vind. Mestadels uppehållsväder. Oförändrad eller något fallande temperatur.
För sjödistrikt förutses nordvästlig styv till hård kultje.
Stormvarning har utsänts till kuststräckan Simrishamn—Sundsvall samt till Öland och Gotland för nordvästlig kuling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Hur blir Vädret?

Regn och blåst.
Utsikter: Frisk, tilltagande vind. Idag allmänt regn, senare sannolikt kortvarigt uppehållsväder. I huvudsak oförändrad temperatur.
För sjödistrikt förutses styv till hård sydvästlig kultje.
Stormvarning har utfärdats för kuststräckan Varberg—Dalarö samt till Öland och Gotland för sydvästlig kultje.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Hur blir vädret?

Status quo.
Måttlig vind, i stort sett uppehållsväder och oförändrad temperatur.
Sjödistrikt; Sydvästlig god till frisk bris.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228

Hur blir vädret?

Det kylslagna vädret fortsätter.
Utsikter: Måttlig till frisk vind mellan nord och nordost, flerstädes regn i dag men senare mestadels uppehållsväder. Tämligen svalt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Åter regn över ön.

Under den gångna natten har åter regn fallit över ön. En del orter ha fått mer, en del mindre mängder av nederbörden, men i medeltal torde den kunna räknas till 5 mm. Här i Visby uppmättes i morse 3,9 mm., Källunge 4, Roma 4, Fårö 4,8, Vamlingbo 5 — på ett håll där i trakten hade man fått ända till 9 mm. — Västerhejde 5, Follingbo 6 m. m. o. s. v.
På en del håll har man nu fått för mycket blöta, vadan regnet inte är välkommet. T. o. m. för rotfrukterna kan det bli för mycket av det goda, och givetvis ha de lantmän, som ha säd obärgad, det synnerligen besvärligt. På de platser, där man varit mera missgynnade med regn tål emellertid rotfrukterna ännu en hel del.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Hur blir vädret?

Fortfarande kulet.
Utsikter: Måttlig till frisk vind, övervägande regn idag, oförändrad temperatur.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Mera nederbörd.

Fårö har i natt fått 14 mm. och även andra platser på Gotland har fått en del. I Norrland har man emellertid haft skyfall — Östersund rapporterar 27, Storlien 42 och Blåhammaren 42 mm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Regn och rusk

har det varit några dagar över Gotland. S. k. tillfälliga uppklarnanden ha visserligen mildrat tristessen i någon mån, men i det stora hela har det verkat som om hösten redan gjort sitt intåg. I går småregnade det hela dagen, och mot morgonsidan i dag kom det på sina håll veritabla störtskurar, som väl inte äro så välkomna av lantbrukarna, då det nu torde ha kommit tillräckligt med nederbörd för någon tid framåt.
På Fårö har det under det senaste dygnet regnat sammanlagt 16,4 mm., varav 7,8 i natt, i Västkinde 17,4 i natt, i Roma 16 mm. under hela dygnet, i Stånga cirka 20 mm. på två dygn och i Visby uppmättes 9,5 i går kväll och 4,6 i morse. Det kan nämnas, att under den hittills förflutna delen av augusti månad kommit 30 mm. nederbörd i Roma, medan Västkinde fått icke mindre än 65 mm. På den sistnämnda platsen hördes i natt även åskan på avstånd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Regn och blåst.

Utsikter: Först laber bris av växlande riktning, senare frisk bris till kultje mellan syd och väst, regnskurar och oförändrad temperatur.
Stormvarning har utsänts för västlig kultje.
Nederbörd har i natt fallit med bl. a. Stockholm 11 mm., Göteborg 19, Malmö 8, Halmstad 34, Visby 5, Örebro 28, Falun 12 och Gran 22 mm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194