Gårdagens eftermiddagsskurar

gynnade endast norra och nordvästra Gotland, medan de mellersta och södra delarna av ön även denna gång fingo stå över. Sålunda blev det i Visby 2,2 mm., i Stenkyrka 3,5, i Fårösund 2,0 och på Fårö 3,1 mm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Fortfarande endast regn på norr.

De ovädersmoln, som under gårdagskvällen seglade upp, upplöste sig som vanligt utan att avge någon nederbörd. Endast nordligaste Gotland gynnades sparsamt. Sålunda noterades 3 mm vid Fårö fyr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Spridda skurar över Gotland.

I går kväll såg det ut som om den länge efterlängtade rotblötan skulle bli verklighet men de digra regnmolnen lämnade inte ifrån sig så många millimeter som man väntat och önskat och på sina håll fick man mycket litet eller ingenting alls. Mellersta Gotland synes ha blivit mest gynnat och de största regnmängderna torde röra sig omkring 5 mm.
Regnet började så smått under kvällstimmarna och det blev små skurar här och där. Strax efter midnatt kom några kraftigare regnbyar men vid 3-tiden klarnade det åter, åtminstone i Visbytrakten, och i dag är det åter ”turistväder”. Visby har fått 4,7 mm., Axelsro 3 mm., Roma och Östergarn 5, Hemse 1,4 och Hoburgen 1,6 mm. Från Stenkyrka och norröver har man endast fått några tiondelar eller ingenting alls.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Blåsväderssöndag.

Utsikter: Kuling till storm, avtagande idag, mot söndagen troligen vänstervridande och åter något tilltagande, uppehållsväder och något kyligare.
Stormvarning utsändes i morse åter för kuling.
Barometer i Visby kl. 13 idag 755,5 mm., tendens stigande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1943
N:r 42

Blidvädersrusk.

Utsikter: Högervridande och tilltagande bris till delvis frisk eller styv kultje, idag flerstädes lätt regn och ännu mildare.
Barometer idag kl. 13 i Visby 739 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1943
N:r 37

Åter stormigt på Östersjön.

Utsikter: Fortsatt kuling, idag flerstädes övergående regn, senare uppehållsväder eller regnskurar, milt.
Stormvarning har idag på morgonen utsänts för i eftermiddag åter ökande kultje till halv storm.
Barometer idag kl. 13 i :Visby 746 min., tendens fallande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1943
N:r 35

Blåsväder.

Utsikter: God till styv bris, efterhand åter tilltagande, uppehållsväder och först kallare, sedan åter mildare.
Barometer idag kl. 13 i Visby 752 mm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1943
N:r 34

Fjolårets isolering

ser inte ut att bli upprepad i år. Den 28 jan. i fjol anlände ångaren Drotten hit och sedan hade vi ingen båt förr än Ymer kom hit med Visby den 25 febr., varpå Drotten och Visby under Ymers hägn avgingo till Nynäshamn den 26 febr. Den dagen var det —36 gr. i Boge. Den 23 mars hade vi i fjol den förstadagen med plustemperatur sedan den 4 jan. —det är något anorlunda i år, då man under samma tid kunnat vårplöja på åkrarna. Det var den 6 febr. i fjol som bombflyget under överstelöjtnant Schybergs ledning flög hit karbid till de i mörkret sittande gotlänningarna — när överstelöjtnanten i år skall hit och hålla föredrag — den 23 d:s — torde knappast isarna komma att hindra överfarten med båt. Vid den här tiden i fjol låg is så långt man kunde se från Visby och den 14 hade en ångare legat en hel månad fast i isen utanför Arköbådan på fastlandssidan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1943
N:r 34

Snöslask?

Utsikter: Styv bris till kultje, högervridande, flerstädes nederbörd i form av snöblandat regn eller regnskurar. Något mildare.
Stormvarning har utsänts för södra Östersjön upp till Öland för, idag högervridande kuling.
Barometer idag kl. 13 i Visby 753 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1943
N:r 33

Mera snö.

Utsikter: Styv bris, vänstervridande och ökande till kultje, efter hand åter något snö och temperaturen omkring noll.
Stormvarning har utsänts för efterhand delvis kultje.
Barometer idag kl. 13 i Visby 762 mm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1943
Nr: 32