Hur blir vädret?

Högsommarväder.
Utsikter: Måttlig till frisk vind, mestadels uppehållsväder och efterhand något varmare.
Barometern stiger och värmen tycks redan ha kommit — det artar sig till verklig högsommarsöndag. Men när kommer regnet?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 juni 1940
N:r 147

Ännu något regn…

lovar väderleksrapporten men några kvantiteter ha icke kännts av. Himlen såg i går alltmera hotande ut och man trodde att det skulle bli en åtminstone hygglig rotblöta. Men tilldelningen till Gotland räckte tydligen icke, det blev endast en lätt skur i natt — här i Visby noterades 0,1 mm., men även om man på andra håll fått något mera längtar fortfarande den gotländska. jorden efter mycket mera vatten. Det stänker ännu i skrivande stund så det kan ju hända . . .

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 juni 1940
N:r 146

Regnet som försvann

skulle man faktiskt kunna sätta som beteckning på gårdagens väderlek. Större delen av dagen såg det nämligen synnerligen lovande ut ur nederbördssynpunkt med svarta molngubbar runt horisonten samt då och då ett par regndroppar svävande i luften. Men regnet försvann som sagt. Det blåste fullkomligt bort, och de ställen på vår ö, där man kunnat inregistrera någon nederbörd att tala om, äro lätt räknade. I När, som tycks vara en relativt lyckligt lottad socken, föll det sex å sju millimeter, i Stånga 0,8 och vid Östergarn 0,1. I övrigt rapporteras ingen nederbörd.
Däremot blåste det desto värre, vilket ytterligare torkade ut den förut torra jorden och dessutom minskade effekten av de regndroppar, som föllo här och där. I byarna var vindstyrkan uppe i drygt 20 sekundmeter. Några svårare olyckor på grund av blåsten ha icke inrapportsrats, om man undantar, att en av de stora lönnarna vid Östra järnvägsstationen i går middags skattade åt förgängelsen och ramlade ned över järnvägsspåren. I fallet drog den med sig en del ledningar, varför det tog en stund att få skadorna reparerade.
I den s. k. Ruteskogen ned mot gränsen till Fleringe upptäckte två chaufförer, som färdades vägen fram, att eld utbrutit på marken mitt under den värsta blåsten. Lyckligtvis hade den just uppstått och kunde därför släckas efter att endast ha avbränt ett par kvadratmeter. Här avvärjdes tydligen en oöverskådlig eldsolycka, ty trädbeståndet är tätt i dessa trakter, och med rådande vindförhållanden hade det säkerligen blivit mycket svårt att begränsa en skogseld.
Regn har annars på fastlandet i natt fallit i bl. a. södra och västra Götaland samt i Norrland. Haparanda fick 25 och Halmstad 28 mm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Hur blir vädret?

Åter vackert och varmare.
Utsikter: Måttlig vind, uppehållsvåder, frånsett enstaka eftermiddagsskurar i inlandet, något varmare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

En kraftig åskby

gick mellan 12 och 1 i natt över Visby och delar av landsbygden. Skrällarna voro på sina håll ganska kraftiga och åtföljdes även av regnskurar, som dock i det stora hela voro alltför obetydliga för att ge den törstande jorden någon lisa. Det är egentligen blott inom ett litet område på ön man fått någon nederbörd att tala om, nämligen i Lye, Garda, När och trakterna däromkring, där det blev ett veritabelt skyfall, som nog gav jorden tillräcklig fuktighet åtminstone för några dagar framåt. Det lär t. o. m. ha stått blankt med vatten på vägarna där nere, och ännu i morse syntes färska spår av vätan.
I övrigt blev Gotland – som vanligt – missgynnat av regnets makter. Söderut t. ex. i Vamlingbo kom det bara några stänk, i Stånga hade man 0,4 mm., Roma 0,2 och här i Visby 0,4, vilket föll i en kort men iniensiv skur vid halvettiden. Norrut i Slite, Lärbro och på Fårö har man inte fått en droppe regn, och åskan har heller inte hörts annat än som ett mycket avlägset mullrande.
Väderleksrapporten i morse lovade emellertid nederbörd över stora delar av landet inklusive Gotland, varför vi väl få hoppas, att det blåser ihop till en verkligt välgörande rotblöta inom en icke alltför avlägsen framtid., I annat fall går förvisso växtligheten dystra framtidsutsikter till mötes. Senare meddelas, att Hörsne fått hela 12 mm. regn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 juni 1940
N:r 144

Ringa nederbörd.

Nederbördens mängd utgjorde för riket i dess helhet blott 62 proc. av den normala, enligt vad som framgår av Meteorologisk-hydrografiska anstaltens nu framlagda majsammandrag. Blekinge län hade ett nederbördsöverskott på 31 proc. I Norrbottens, norra delen av Kalmar och i Kristianstads län var mängden inemot den normala, medan alla, övriga län uppvisade avsevärda underskott. Nederbördsfattigast voro Uppsala samt Göteborgs Bohus län med blott 1/4 av normal mängd.
Ifråga om Gotlands län har medelnederbörden befunnits uppgå till 11 mm. mot normalt 27,2 mm., d. v. s. man har fått 40 proc. av normal mängd. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Väderleken.

Temperaturens medeltal var i så gott hela landet högre än normalt, meddelas det i Väderlekstjänstens översikt för maj. Månadens högsta temperatur, plus 30,9 grader, antecknades i Alnarp och dess lägsta, minus 10,9 grader, i Ljusnedal.
I Visby varierade temperaturen mellan plus 23 grader och minus 1,2 grader; medeltemperaturen blev plus 9,5 grader. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Hur blir vädret?

Vackert men svalt.
Utsikter: Måttlig till frisk efterhand avtagande vind. Mestadels uppehållsväder och tämligen svalt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 juni 1940
N:r 141

Hur blir vädret?

Oförändrat.
Utsikter: Laber till frisk vind; ingen eller obetydlig nederbörd, temperaturen oförändrad idag, under fredagen något fallande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 juni 1940
N:r 140

Hur blir vädret?

Enstaka regnskurar, svalare?
Utsikter: Svag till måttlig vind, uppehållsväder frånsett enstaka regnskurar. Temperaturen sakta fallande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139